eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Smažím perník - (ne)peču na zuby

Růže - Erysipel

Biopsie a cirhóza jater

Višňák - dobrý sluha, ale zlý pán

Cesty buprenorfinu k injekční aplikaci

Zhodnocení mezinárodního projektu IMPACT

Infekční centrum pro drogové závislé při FN Motol

Metodické materiály k testování na infekce

Vliv pervitinu na dutinu ústní

Infekční endokarditida

Těhotenství, děti a drogy

Test znalostí o hepatitidě C

Bolest a co s ní

Léčba závislosti na alkoholu

Delirium tremens

Porod v terénu?

Záchranná služba a uživatelé drog

Klíšťata a jak na ně?

Virus Hepatitidy C

Zdravotní péče pro Slováky

Stručný latinsko-český zdravotnický slovník

Hojivé masti

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Podávání léků v sociální službě: k další diskusi

Detoxikovat se sám nebo s pomocí?

HIV poradenství u vybraných rizikových skupin

Brouci pod kůží a v hlavě

Absces známý neznámý

Paraziti a jejich vnímání

Mýty o první pomoci

Neléčená žloutenka typu C

Omrzliny

Substituční programy v Praze

Doporučení k lékaři

Leták o hepatitidě typu C

Mastičky

Konference Imp.Ac.T.

Zuby a jedy

Srdeční endokarditida podrobně

Plísně & masti

Méně známé kousky - chlamydie a genitální opar

Už máš HIV (testy)?

AIDS - jak to všechno začalo

Třicátník stále ve formě

Poleptání

Epileptické záchvaty

Co víš o žloutence C? (anketa)

Kdo sbírá céčka? A co na obranu před žloutenkami?

Žloutenka C - přehledová tabulka aneb co vás čeká až jí dostanete

Ach jo... (aneb vši, muňky, filcky, vyrážky a mykóza)

Jsem v tom! (?)

Zuby dělaj člověka...

Kterak neotěhotněti

BEWARE - Syfilis is coming!

MUDr. Řehák: Je dobrý to řešit

Hepatitida typu C

Zásady testování

Rady všemi mastmi mazané

Popáleniny

Není to jen o cucání

Subuxone - nová šance?

Chutná to líp

Petrolejové lampy - Syfilis

Miminka s absťákem

Testování hepatitidy typu C v káčku - bakalářská práce

Subutex: lék, nebo fet?

Subáč v žíle

Jít nebo nejít na detox?

Biomaso, čili vřed bércový

Stručná historie substituce

Co na rány, boule a tělní krátery?

Co je to substituce?

Co všechno ještě nevíte o bezpečném sexu a vědět byste měli

Abscesy atd. včetně protiinfekčního dvanáctera

Já rád játra! Ty rád játra?

TBC

Miminka a drogy

Testy na žloutenku

Proč se zuby kazí?

Víš co bereš?

Závislost na jehle

Partneři

Neléčená žloutenka typu C

12.04.2016 | Sekce: Zdravotní

Článek Nikol Spůrové vyšel v čísle IV/2015 Lidské tělo.

 

Mnoho z vás trpí hepatitidou C a o léčbě ani neuvažuje. Proč? „Mají to přeci všichni a jsou v pohodě." Úplně tak to však není. Co se děje s tělem, když játra pomalu selhávají? Co pro své tělo můžete udělat? Na to jsme se zeptali MUDr. Jana Dvořáka, vedoucího infekčního oddělení ve FN Motol.

 

Mám hepatitidu C (VHC) několik let a nikdy jsem to neřešil. Mám ještě možnost začít s léčbou?

Ano, možnosti tu jsou. V podstatě každý s chronickou VHC by měl být léčen. Nejprve je ale nutné podrobnější vyšetření - především odběry krve. V každém případě je nejlepší to řešit co nejdříve a nenechat onemocnění dospět do pokročilých fází.

Co mi může hrozit, pokud nebudu VHC léčit?

Neléčená chronická žloutenka C zkracuje život. Hrozí jaterní cirhóza a selhání jater, případně zhoubný nádor jater.

Co to přesně znamená, když se řekne finální hepatitida? Jak poznám, že mi hrozí?

Termín finální hepatitida se nepoužívá. Neléčená chronická hepatitida postihne játra natolik, že se nakonec rozvine jaterní cirhóza. Funkční jaterní tkáň je nahrazena nefunkčním vazivem a játra přestávají fungovat. Jsou přitom veledůležitý orgán. Bez jejich správného fungování nemůže člověk fungovat a při selhání jaterních funkcí, tedy při terminálním stádiu jaterní cirhózy, člověk umírá. Časné příznaky těžkého jaterního poškození člověk na sobě ani poznat nemusí. Spíše se to odhalí při vyšetření krve a ultrazvuku jater.

Jaké jsou příznaky a průběh jaterního selhání?

Příznaků je celá řada. Dochází k otokům dolních končetin, nárůstu objemu břicha - tzv. ascites, krvácivým projevům. Nakonec dochází k poruše vědomí, komatu a smrti. 

Co mohu dělat, jestliže se u mě příznaky projeví? Mám ještě šanci na vyléčení?

Pokud je chronická žloutenka typu C zachycena až ve fázi jaterní cirhózy, šance na vyléčení se dramaticky zmenšuje. Přichází v úvahu léčba novými preparáty (přímo působícími antivirotiky), nezřídka je ale nutná transplantace jater.

Jak taková léčba probíhá?

Klasická léčba chronické VHC dvojkombinací ribavirinu a interferonu trvá 6-12 měsíců, záleží na různých faktorech. Pokud je jaterní onemocnění pokročilejší, úspěšnost této léčby prudce klesá a v některých případech je již tato kombinace kontraindikovaná. Jedinou fungující léčbou pak je tzv. bezinterferonová léčba novými přípravky, je však velmi nákladná a toho času tak špatně dostupná. U některých „cirhotiků" se musí provést transplantace jater. Jestliže však užíváte drogy, pijete alkohol a nehodláte abstinovat, nová játra vám nikdo nedá.

Co může zhoršit průběh onemocnění?

Průběh chronické hepatitidy zhoršuje hlavně konzumace alkoholu a nedodržování dietních opatření, kdy je nutné se vyvarovat tučných jídel a přepalovaných tuků.

Mohu v těchto stadiích onemocnění užívat nějaké drogy?

Užívání drog samozřejmě také patří k faktorům, které průběh nemoci zhoršují a komplikují léčbu samotnou. Proto je nutná abstinence nebo případně substituční léčba. Užívání drog je kontraindikací transplantace jater.

Jak dlouho mohu žít, jestliže mi játra začínají selhávat?

To lze opravdu jen těžko předvídat, hrubě odhadnuto týdny až měsíce.

Je nějaký způsob, jak se vyhnout jaternímu selhání? Jak ho oddálit, když žiju "na drogách"?

Jediným způsobem, jak zabránit těžkému postižení jater a jejich selhání při cirhóze, je léčba chronické hepatitidy. Život na drogách tuto léčbu znesnadňuje, někdy znemožňuje. Budiž to tedy jeden z důvodů, proč drogy přestat užívat.

 

Děkuji za rozhovor.

Nikol Spůrová, KC a TP SANANIM

 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí