eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Smažím perník - (ne)peču na zuby

Růže - Erysipel

Biopsie a cirhóza jater

Višňák - dobrý sluha, ale zlý pán

Cesty buprenorfinu k injekční aplikaci

Zhodnocení mezinárodního projektu IMPACT

Infekční centrum pro drogové závislé při FN Motol

Metodické materiály k testování na infekce

Vliv pervitinu na dutinu ústní

Infekční endokarditida

Těhotenství, děti a drogy

Test znalostí o hepatitidě C

Bolest a co s ní

Léčba závislosti na alkoholu

Delirium tremens

Porod v terénu?

Záchranná služba a uživatelé drog

Klíšťata a jak na ně?

Virus Hepatitidy C

Zdravotní péče pro Slováky

Stručný latinsko-český zdravotnický slovník

Hojivé masti

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Podávání léků v sociální službě: k další diskusi

Detoxikovat se sám nebo s pomocí?

HIV poradenství u vybraných rizikových skupin

Brouci pod kůží a v hlavě

Absces známý neznámý

Paraziti a jejich vnímání

Mýty o první pomoci

Neléčená žloutenka typu C

Omrzliny

Substituční programy v Praze

Doporučení k lékaři

Leták o hepatitidě typu C

Mastičky

Konference Imp.Ac.T.

Zuby a jedy

Srdeční endokarditida podrobně

Plísně & masti

Méně známé kousky - chlamydie a genitální opar

Už máš HIV (testy)?

AIDS - jak to všechno začalo

Třicátník stále ve formě

Poleptání

Epileptické záchvaty

Co víš o žloutence C? (anketa)

Kdo sbírá céčka? A co na obranu před žloutenkami?

Žloutenka C - přehledová tabulka aneb co vás čeká až jí dostanete

Ach jo... (aneb vši, muňky, filcky, vyrážky a mykóza)

Jsem v tom! (?)

Zuby dělaj člověka...

Kterak neotěhotněti

BEWARE - Syfilis is coming!

MUDr. Řehák: Je dobrý to řešit

Hepatitida typu C

Zásady testování

Rady všemi mastmi mazané

Popáleniny

Není to jen o cucání

Subuxone - nová šance?

Chutná to líp

Petrolejové lampy - Syfilis

Miminka s absťákem

Testování hepatitidy typu C v káčku - bakalářská práce

Subutex: lék, nebo fet?

Subáč v žíle

Jít nebo nejít na detox?

Biomaso, čili vřed bércový

Stručná historie substituce

Co na rány, boule a tělní krátery?

Co je to substituce?

Co všechno ještě nevíte o bezpečném sexu a vědět byste měli

Abscesy atd. včetně protiinfekčního dvanáctera

Já rád játra! Ty rád játra?

TBC

Miminka a drogy

Testy na žloutenku

Proč se zuby kazí?

Víš co bereš?

Závislost na jehle

Partneři

Zuby a jedy

10.10.2012 | Sekce: Zdravotní

O tom, jak užívání drog neprospívá chrupu, jsme si povídali s MUDr. Jiřím Pleschingerem. Rozhovor vyšel v Dekontaminaci II/2012.

Poškozují chemické drogy zuby a dásně?
Každá chemická látka, která se dostane do živého organismu tento organismus ovlivní. Za základní a určující vlastnosti lze považovat typ látky, dobu působení, místo a způsob vstupu a intenzitu působení.
Poškození zubů při užívání drog existuje, ale v žádném případě ho nelze přičítat jen jejich chemickému působení. Je to komplexní problém, kde můžeme očekávat jak změny na zubech v podobě kazů, tak i záněty sliznic a záněty na závěsném systému zubů - parodontu.
Pro ústní zdraví (to je pro stav chrupu, stav měkkých tkání v ústech) je možná důležitější úroveň hygieny dutiny ústní a péče zubního lékaře při pravidelných ošetřeních a kontrolách v zubní ordinaci. Správná a pečlivá hygiena může ve velké míře řadu negativního působení drogy eliminovat. Při špatné hygieně potom nutně dochází k onemocnění jak zubů tak i měkkých tkání.

 

Vede šňupání perníku k zubním kazům?
Vznik zubního kazu je onemocnění tvrdých zubních tkání, které začíná odvápněním skloviny. K tomu, aby takový stav nastal, musí v ústech, kde za normálních okolností panuje rovnováha, dojít k jejímu porušení. Toto porušení může být způsobeno například amfetaminy nebo obyčejným nikotinem. Amfetaminy, pokud jsou šňupány, mění složení slin do kyselé podoby. To je ideální stav pro počátek zubního kazu. K tomuto se většinou připojí špatná hygiena a člověk vytváří sám ve vlastních ústech stav příznivý pro odvápnění skloviny, které se zvětšuje a z neznatelného kazu, který bychom mohli zjistit jen mikroskopem, se stává pozvolna „velká díra v zubu", jak říkají pacienti. Nejen v případě amfetaminů se jedná o tzv. krčkové kazy, které se tvoří na zubu v blízkosti dásní. Ty pak mají tendenci se šířit dokola okolo krčku, což může vést k odlomení klinické části korunky, tj. viditelné části zubu. Zub, respektiv kaz, v této části zčerná a pokud je těchto poškozených zubů v ústech více můžeme mluvit o „pervitinových ústech".

 

A co třeba marihuana a extáze?
Jiným důvodem pro vznik zubního kazu je nedostatek slin v ústech. Tento stav nazývaný xerostomie bývá často přítomen po požití mnoha drog - například konopí nebo „extáze". Sliny mají v dutině ústní naprosto nezastupitelný význam. V případě zubního kazu remineralizují sklovinu, to znamená, že pokud je kaz skutečně velmi malý, tak poskytují materiál(chemické látky) pro jeho odstranění. Zubní kaz, ač se to nezdá, je skutečně onemocnění, které umí organismus sám léčit. Bohužel v současném světě jsou škodliviny tak veliké a silné, že bez pomoci na to organismus sám nestačí.

 

Může způsobovat zubní kaz i metadon?
Při pohledu na televizní reklamy se velice často dovídáme, že je nutné používat prostředky dentální hygieny po požití sladkého. Špatná hygiena a dlouhodobá konzumace sladkého, a to i při odvykacích kůrách nebo substituční léčbě metadonem podávaným ve formě sladkého sirupu, může vést ke tvorbě zubního kazu.

 

Ničí zuby „skřípání zubama v záseku"?
Působením drogy na mozek nebo odvodněním organismu v důsledku užití drogy může dojít k nedostatku hořčíku a svaly se pak dostávají do napětí, které může vést až ke křečím nebo také ke stavu, který je označován jako bruxismus, neboli skřípání zuby. Při nedostatku péče o zuby, nedostatku slin a v přítomnosti velkých kazů, zejména dokola v místě krčku zubu, může bruxismus vést k odlomení korunky. V ústech zbývá jen kořen. Tento stav pak může být příčinou otoků a hnisání v dutině ústní.

 

Jak tedy celkově hodnotíte působení drog na zuby?
Odpověď zní: Při užívání drog jsou poškozovány zuby. Droga sama o sobě, ať je aplikována lokálně (např. šňupáním) nebo centrálně (např. vpichem), změní chemické pochody v organismu. U každého jedince může vzniknout kaz zubu, a to jak u drogově závislého, tak i u toho, kdo nikdy s drogou nepřišel do styku. Ale drogově závislý přidá do velkého souboru škodlivin zapříčiňujících zubní kaz další, ne nepodstatný faktor. Pokud k tomu následně přičteme velmi špatnou či žádnou hygienu dutiny ústní, pak je problém s kazy hotový.

 

Co s tím dělat?
Pominu odpověď nebýt uživatelem, což by bylo samozřejmě nejlepší. Důsledným a pravidelným čištěním zubů lze ve velké míře předejít vzniku zubního kazu. Čištění zubů sice není všelékem a tvorbě zubního kazu nezabrání, ale sníží možnost jeho vzniku. V tomto procesu má v první řadě nezastupitelnou funkci zubní kartáček, který nelze ničím nahradit! Na druhém místě je způsob - technika - čištění zubů. Ne nepodstatnou funkci má i zubní pasta, ale její důležitost nikdy nedosáhne důležitosti zubního kartáčku a techniky čištění zubů. Při nákupu pomůcek pro dentální hygienu je nutno si uvědomit, že cena nevypovídá nic o kvalitě.

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí